Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Süreleri

Merhaba, bugün sizlere yıllık ücretli izin hakkında bilgiler aktaracağım. 4857 Sayılı iş kanununun 53 üncü maddesine göre işe giriş tarihi itibariyle deneme süresi dahil bir yılı dolduran işçiler, yıllık ücretli izin almaya hak kazanılır. Bu süre işçinin işyerinde çalışmakta olduğu yıllık kıdem süresine ve yaş durumuna göre değişmektedir. bir yıl ile 5 yıl arasında çalışan işçi için 14 gün, 5 ile 15 yıl arasında çalışan 20 gün, 15 yıl ve fazlası çalışan ise 26 gün izin almaya hak kazanır.

Burada özellikle bazı durumlar var. Yeraltı işlerinde, yani maden gibi çalışan işçilerin izin süreleri 4 gün arttırılarak uygulanır. Ayrıca çalışma süreleri ne kadar olursa olsun yıllık ücretli izin almaya hak kazanan 18 yaş ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 yaş ve daha büyük yaştaki işçiler için izin süreleri 20 günden az olamaz. Yıllık ücretli izin süreleri daha aşağı olmamak kaydıyla iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Özel koşullar saklı kalmak kaydıyla.

Mevsimlik işçiler için ve basın iş kanununa tabi işçiler ile deniz iş kanununa tabi çalışanlar hariç bir yıldan az süre ile çalışan işçiler için yıllık ücretli izin alma hakları bulunmamaktadır. Yıllık ücretli izin süreleri tek parça veya bölünerek kullanılabilmektedir. Işçi tarafından bu sürenin kısım kısım kullanılmak istenmesi halinde bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bir bütün halinde kalan süreler ise kısım kısım kullanılabilecektir. Yıllık iznim yıl içerisinde ne zaman kullanılabileceği işveren tarafından belirlenir.
Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Süreleri

İşverenin sahip olduğu bu hakkı iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanması gerekmektedir. Işverenin bu hakkı bir sonraki hak ediş tarihine kadar kullanmaması durumunda iş kanunu’nun 24 üncü maddesine göre haklı fesih sebebidir. Yargıtay 9 uncu ve 22 nci hukuk dairelerinin bu konularda vermiş olduğu çeşitli kararlar emsal teşkil etmektedir. Anayasal bir hak olan yıllık izin hakkı, işçinin dinlenmesi esasına dayalı olup iş sözleşmesi devam ettiği sürece ücrete dönüşmez. Son olarak şunu söylemekte fayda var.

Yıllık ücretli izin hakkı kişisel bir haktır. Bu haktan vazgeçilmesi, bunun devredilmesi söz konusu değildir. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.

Yorum Yaz

20 − 11 =