Şirketler Ekonomik Krize Karşı Ne Yapmalı?

Özel sektördeki ekonomik daralma ve bu süreçte yapılabilecekler hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum. Işletmeler borçlarını ödeye bildikleri alacaklarını, tahsil edemedikleri sürece daha verimli olurlar. Ancak takdir edersiniz ki bu süreçte pandemi olması nedeniyle ekonomik bir daralma ve işletmelerde ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte işletmeler kamu borçları devlet tarafından çıkarılan aflar ile birlikte yapılandırabilir. Ayrıca diğer borçları da ilgili kurumlara başvurarak yapılandırılabilecek mali durumu bozulmuş veya borca batık olan şirketler, iflastan kurtulmak amacıyla konkordato müessesine başvurabilirler.

Başvuru sürecinde gözetilen husus, borçların vadesinde ödenmemiş olması veya vadesi geldiğinde ödeyememe tehlikesi altında bulunmasıdır. Konkordato başvurusunda işletmeler devamlılık esasını gözeterek vade veya tezat kutusu şeklinde başvuru yapabilirler. Konuda hukuki niteliği itibarıyla alacakların gerekli çoğunluğun kabulü halinde borçların tasfiyesine yönelik bir anlaşma sürecidir.

Konkordatonun tasdiki ile yapılan tasfiye anlaşmasına göre işletmeler borçlarını ödeyebilmekte ve bu süreçte faaliyetlerini devam ettirmektedirler. Kabul edilen tavsiye anlaşması ile işletmeler borçlarını vadeli veya teçhizatlı olarak yapılandırarak ödemekte ve faaliyetlerin devamını sağlamaktadırlar. Bu süreçte işletmeler dürüst ve iyi niyetli oldukları takdirde alacaklılar alacaklarını kısmen veya tamamen tahsil edebilecek ve dolayısıyla işletmelerde iflastan kurtulabilecektir. Kanunda konkordato süresi her ne kadar maksimum 9 aylık bir süreci ön görsede.
Şirketler Ekonomik Krize Karşı Ne Yapmalı?

İşletmeler, yaptıkları borç tasfiye anlaşmaları ile bu borçlarını çok uzun vadeye yayabilmektedirler. Kabul edilen borç tasfiye anlaşmasına göre borçlar vadelerinde ve süresinde ödenmesi gerekmektedir. Yapılan borç tasfiye anlaşmalarına göre işletmeler borçlarını zamanında ödemesi gerekmektedir. Borçların zamanında ödenmemesi halinde hakkı ihlali uğrayan alacaklı tasdik kararı alınan mahkemeye başvurarak işletmenin iflasını veya hakkındaki concord hükümlerini kaldırmasını talep edebilecektir.

Bu süreç nitelik itibarıyla hukuki yardım olması gereken bir süreçtir. Hepinize sağlıklı mutlu günler dilerim.

Yorum Yaz

3 + = 11