Senetlerde Zamanaşımı Olması Hak Kaybı Yaratır Mı – Ödenmeyen Senetler Nasıl Tahsil Edilir?

Borularda zaman aşımı olması hak kaybı yaratır mı bunu yani senette kanundan kaynaklı olarak 3 yıllık bir zamanaşımı süresi söz konusudur. Bu 3 yıllık zamanaşımı süresinin dolması ona ilişkin herhangi bir icra takibinde bulunmayacağı anlamına gelmiyor. Unutmamanız gereken husus genel zamanaşımı süresinin 10 yıl olduğudur. Yani zamanaşımı olsa bile kalan 7 yıl içinde icra takibi açarak alacağınızı talep edebilirsiniz.

Senetlerde Zamanaşımı Olması Hak Kaybı Yaratır Mı   Ödenmeyen Senetler Nasıl Tahsil Edilir?

Burada şöyle bir değişiklik oluyor. İlk 3 yılda açılacak olan takip kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi dir ve borçlunun buna itiraz etmesi harcı durdurmaz. Borçlu itiraz ettiğinde de mevcut borcun kendisine ait olmadığını ispat etmekle yükümlüdür. Farkındaysanız kanun zamanaşımı süresi içerisinde tüm sorumluluğu borçluya veriyor. Ancak diyelim ki 3 yıllık zaman aşımı doldu.

Siz yinede kalan 7 yılda icra takibi açabilirsiniz ancak borçlu burada itiraz ettiğinde. İcra takibi durur size takibini iptali için mahkemeye başvurmak durumunda kalırsınız ve başvurduğunuz zaman alacaklı olduğunu mahkemede ispat etmekle yükümlüsünüz. Aksi takdirde borçlunun itirazı iptal edilmez. Sonuç olarak borcun zamanaşımına uğraması yalnızca itiraz yönünden ve itiraz halinde ispat yükü açısından farklılık yaratıyor. Yani 3 yıllık zaman aşımı doldu. Artık bu sene işe yaramaz gibi bir durum söz konusu değil.

Yorum Yaz

11 − = 7