Kredi sicil affı nedir ve kimleri kapsıyor?

Arkadaşlar herkese merhabalar, kredi sicil affı ile alakalı sorulara bir netlik getirmek için bu yazıyı yazmak istedim. Kredi sicil affı ile alakalı tam olarak çıkan ve kanun da yasalaşan maddenin detayları şu şekilde, net olarak hepinize buradan yazıyorum. Siz de bilgilenmiş olun anapara veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 den önce olup da kullandığı nakdî ve gayri nakdi kredilerin anapara, faiz veya taksitlere ilişkin ödemelerini aksatan gerçek veya tüzel kişilerin, yani sizlerin veya şirketlerin ticari faaliyette bulunan veya bulunmayan gerçek kişilerin şirketi olmayıp, şahsi bir işletmeye sahip olanlar için demek istiyor.

Müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye bankalar birliği risk merkezi nezdinde tutulan söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2020 ye kadar evet 31/12/2020 ye kadar bunların tamamının ödenmesi ve yeniden yapılandırılması unutmayın tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

Kredi sicil affı nedir ve kimleri kapsıyor?Bu konuyu yanlış anlayanlar var. Dikkate alınmayacak. Yani son söz yine kimin bankanın, banka isterse verecek istemezse nihai karar bankaya aittir. Normalde BDDK burada kredi sicili bozuk olan kişilere kredi verilmesini suç olarak bankalara bildirmiş ancak bundan sonra borcunu kapatan veya borcunu yapılandıran 31/12/2020 ye kadar bu işlemi gerçekleştiren gerçek kişi. Yani sizler, bireysel veya esnaf veya şirketlerin borçları dikkate alınmayacak arkadaşlar bunu anlatmaya çalışıyor.

Kredi kuruluşları, finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırılması bu kuruluşlara hukuki ceza sorumluluk doğurmayacak. Neymiş, kredi kuruluşları veya finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeniden kullandırılması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak. Yani sizlere her zaman söylediğim şey, çek kanunu’nda yapılan değişikliğe göre ise 24/3/2020 ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle durdurulacak.

Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmın onda birini alacaklıya ödeyecek, kalan kısmını 3 aylık sürenin bitiminde ikişer ay arayla altını çiziyorum, ikişer ay arayla, 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek.

İnfazının durdurulduğu tarihten itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmın onda biri ödenmediği takdirde. Alacaklının şikayeti üzerine mahkeme, hükmün infazının devamına karar verebilecek, hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek.

Kalan taksitlerden birini daha ödemediği taktirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. Hükmün infazının durdurulması halinde. Ceza zaman aşımı işlemeyecek infazı durdurulan kişi mahkemece ceza muhakemesi kanuna göre adli kontrol tedbirine karar verebilecek?

Kararlarda hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkili olacak. Mahkemece verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilecek. Verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidebilecek, itirazının incelenmesinde icra ve iflas kanunu. Belirlenen itiraz usulü uygulanacak madde hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilecek. Bizi asıl bireysel kısmı etkileyen risk faktörünü bu şekilde anlatıyorum. Normalde türkiye bankalar birliği risk merkezi nezdinde tutulan kayıtları ne yapıyordu? Bankalar buradan çekip bu kişiler eğer siz sicili bozuk kişilere kredi verirsiniz, biz size ceza uygularız diyordu BDDK ama şu anda, borcunu 31/12/2020 ye kadar tamamının ödemesi veya yapılandırması halinde bu finansal kuruluşların müşterilerine kredi açmasının hukiki sebeplerinden doğacak suçları ortadan kaldırılması tebliğ edilmiştir. Sicil affı ile alakalı olarak sizlere söyleyeceklerim şimdilik bu kadar herkese hayırlı günler diliyorum.

Yorum Yaz

24 − 23 =