Kimler mirasçı sayılır Amca, Dayı, Hala, Anne, Baba Mirastan Pay Alır mı?

Kimler mirasçı sayılır ve miras payları ne kadardır? Miras bırakan yani muris bu dünyadan göçüp gittiğinde arkasında bir vasiyetname bırakmadıysa mirası ile ilgili birkaç varyasyon söz konusu olur? Dilerseniz öncelikle miras bırakan kahramanımızın adının Ahmet olduğunu belirtelim. Ahmet bey öldüğünde arkasında bir eş ve 3 evlat bırakmış olsun. Bunlar murisin yani Ahmet beyin altsoyu kabul edilir. Bunlar sağ olduğu sürece miras. Üst soya, yani ölenin anne babasına veya nesine dedesine geçmez. Nerde kalmıştık? bir aslında dörtte biri yani yüzde 20 beşi Ahmet beyin eşine kalır. Kalan yüzde 75’lik kısımsa 3 evlat arasında eşit şekilde bölüştürüldü. Yani her birine yüzde 25 kalır. Eğer Ahmet beyin eşi ondan önce öldüyse mirasın tamamı 3 çocuk arasında pay edilir.

Peki Ahmet bey öldüğünde eşi hayattaysa ama hiç çocuğu yoksa ne olur? Bu durumda mirasın yarısını eşi alır, kalan yarısı da Ahmet beyin annesine ve babasına kalır. Ahmet beyin anne ve babası ondan önce ölmüşse bu durumda onların payı yani mirasın yarısı Ahmet beyin kardeşleri ne eşit oranda pay edilir. Ahmet bey in kardeşlerinden birisi vefat etti ise onun payı da yine kendi çocuklarına kalır. Peki Ahmet bekar olarak öldüyse yani hiç evlenmedi ise mirası ne olur? Bu mirasının tamamı kendi anne ve babasına kalır. Onlar Ahmet beyden önce vefat etmişlerse onların çocuklarına kalır. Bu tür durumlarda her zaman ortalığı karıştıran bir amca vardır.
Kimler mirasçı sayılır Amca, Dayı, Hala, Anne, Baba Mirastan Pay Alır mı?

Aynı durum miras söz konusu olunca, yani anne tarafında mevzu bahis olunca da yıllardan birisi içinde olur. Sanki aile deki dayılar dan veya amcalardan birisi sır bu miras konusunda çomak sokmak için dünyaya gelmiş olsun. Neyse. ihtimal daha öngören ve Ahmet beyin evli ama çocuksuz olarak öldüğünü anne ve babasının da kendisinden önce öldüğünü ve yine Ahmet beyin de ailenin tek çocuğu olduğunu düşünelim böyle bir şey söz konusu olduğunda Ahmet beyin eşi kalan mirasın dörtte üçünü yani yüzde 75 ini alır kalan yüzde 25 lik kısımsa Ahmet beyin annesine ve dedesine kalır onlar da muhtemelen vefat ettiklerinden kendilerine kalan pay Çocuklarına kalır.

Yani bir anda Ahmet beyin amcası ve halası ya da onların çocukları belki de hiç görmedikleri bu akrabalarından dolayı mirasçı sıfatını kazanmış olurlar. Eğer Ahmet beyin sadece eşi varsa yani çocuğu yoksa kendi anne ve babası tarafından da hiç kimse yoksa veya hepsi kendisinden önce vefat etmiş ise ve çocukları da yoksa bu durumda mirasın tamamı Ahmet beyin eşine kalır. Eğer özet geçecek olursak.

Eşi çocukları ile birlikte mirasçı ortak olursa, mirasın dörtte birini hak kazanır. Eğer eşim murisin anne ve babası ile birlikte mirasçı olarak kaldıysa mirasın yarısını alır. Ahmet beyin eşi ninesi ve dedesi ile birlikte mirası hak kazandıysa bu durumda mirasın dörtte üçünü yani yüzde 75 lik kısmına hak sahibi olur. Eğer herkes vefat etti ise ve onlarında yoksa bu durumda mirasın tamamı Ahmet beyin. Eşine kalır.

Yorum Yaz

+ 61 = 62