Katılım Bankası Nedir Güvenilir mi?

Faizsiz Finans Sistemi Daha Büyüyecek Mi?

Piyasanın güvenini kazanmaları gerekiyor. Türkiye de nerede diye baktığımız zaman katılım yüzde 6 oranında bir paya tekabül ediyor. Faizsiz finans ve katılım bankacılığında Türkiye nerede, hedef, neresi faizsiz finans indiği zaman katılım finans kuruluşları, katılım sigorta şirketleri elbirliği sistemi dediğimiz organizasyonlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım fonları, yatırım ortaklıkları gibi birtakım portföy yönetim uygulamaları gibi kendilerini faizsiz olarak faaliyet yapmak üzere olduklarını deklare eden kuruluşları kastediyoruz.

Dolayısıyla faizsiz finans sistemi genel anlamda birçok kurumsal yapı içinde barındırıyor. Bu açıdan Türkiye de nerede diye baktığımız zaman katılım finans kuruluşları yani katılım bankalarının bir payı var. Bir de özellikle katılım sigorta şirketlerinin belli bir payı var sistem içerisinde katılım bankalarının mevcut durumda yüzde 6 oranında toplam finansal sistem içerisinde yüzde 6 oranında bir paya tekabül ediyor.

Katılım Bankası Nedir Güvenilir mi?Hemen hemen katılın sigorta şirketleri de aynı oranda bir paya sahipler peki bu o beklenen bir durum mu? Arzu edilen bir durum mu? Hayır. Türkiye de son zamanlarda yani geçen yakın dönemlere ilgili sektör birlikleri nerede kaldığını kamuoyunun yapmış olduğu tahminler planlar projelere göre 2023 yılında en azından yüzde 15 lere gelmesi hedeflenmişti.

Daha ileride tabi hedef yüzde 35 yüzde 50 idi. Fakat mevcut şartlarda malum dünyadaki ve Türkiye’deki bu kuvvetli kur bahsettiğimiz yakın dönemde geçmiş dönemdeki birtakım siyasi, ekonomik gelişmeler sebebiyle bu hedefe ulaşma noktasında biraz geç kalındı diyebiliriz. Peki ne yapılmalı? Bu hedefe ulaşabilmek için öncelikli olarak katılım finans veya bütün finans sistemi güven esasına dayanan bir sistemdir. Toplumun piyasanın güvenini kazanmamız gerekiyor.

Bu anlamda bir problem var, Türkiye de katılım finansla ilgili bunu sağlayabilmek için bir genel anlamda bütün sistemi kapsayıcı, kuşatıcı ve katılım finansın özüyle ruhuyla uyumlu bir kanun ve yönetmelik mevzuatına ihtiyaç var. Bu yapıldıktan sonra da toplumda bunların tanıtımına ve bir toplumdaki faizsiz finansla ilgili finansal okuryazarlığının geliştirilmesine ihtiyaç var. Bunlar gerçekleştirildiği takdirde ben katılım finansın aslında insanoğlunun fıtratına çok uygun olan aslında bizim toplumumuzun fıtratı ile uygulamaları ile son derece uyumlu olan, çok kolay adapte edilebilecek bir sistem ve hızlı bir şekilde beklenen hedeflere ulaşılabileceğini kanaatindeyim.

Yorum Yaz

72 − 62 =