İşveren Maaşına Haciz Gelen İşçiyi Çıkarabilir Mi?

İşveren maaşına haciz gelen işçi çıkarabilir mi?

Bu soruyu yanıtlamadan önce bir işçinin maaşından en fazla yüzde 25 haciz kesinti olabileceğini fakat eğer kişi işçi pozisyonu değilse en az yüzde 25 yani dörtte birinden daha fazla kesilebileceğini bilgisini paylaşalım.

Konumuza dönecek olursak, Yargıtay’a göre aylık ücrete yani maaşa haciz konulması kural olarak haklı fesih nedeni olamaz ancak. Eğer işçinin ücretine sık sık haciz geliyorsa ve şirketin muhasebe ya da hukuk servisi bu durumdan dolayı önemli zaman kaybına uğruyor sa ya da gelen hacizler işyerini olumsuz yönde etkiliyorsa o zaman işveren açısından geçerli fesih hakkı doğar.

Neredeyse hiçbir işveren bir çalışanın icra sorunları nedeniyle sürekli olarak alacaklılara yazı yazmakla maaş kesintilerini göndermekle yani bu konuda fazla mesai harcamakta uğraşmak istemez bunların dışında maaşına sık sık haciz gelen işçinin performansı da düşebilir ve şirket işleyişini zayıflatabilir ki yine bu husus haklı fesih anlamına gelir.

Ancak her ne kadar haklı fesihten söz ediyorsak da işverenin işçiye ihtar çekerek makul bir sürede bu hacizlerin tamamını çözmesini bildirmesi gerekir.
İşveren Maaşına Haciz Gelen İşçiyi Çıkarabilir Mi?

Tabii burada makul sürenin ne olduğu da çok önemli. Nihayetinde hiç kimse iş yerine sürekli maaş haciz yazıları gelsin istemez. Durumu varsa bir seferde tüm haciz dosyalarını kapatır. Dolayısıyla işveren ihtar çekerken makul süreyi hakkaniyetli olarak bildirilmelidir. İşveren tüm şartlara uymasına rağmen işçi açısından durum değişmiyorsa o halde haklı şekilde iş akti fesh edilebilir.

Ancak işveren işçiyi işten çıkaracaksa da kıdem tazminatını ve çalıştığı süreye göre ihbar tazminatını ödemelidir. bir dipnot nafaka hususu bu durumun istisnası kabul edilip. eğer kişi aynı anda hem nafaka ödemesi hem de yalnızca bir adet maaş haczine sahipse bu durumda bu işin işten çıkarılması işveren açısından haklı nedene dayanmayan tır.

Yorum Yaz

+ 62 = 70