İhbar Süresi ve Tazminatı Nedir?

Merhaba, bugün sizlere  ihbar süresi diğer bir deyimle ihbar önelini anlatacağım, ihbar süresi yani ihbar öneli iş kanunu’nun 17 nci maddesinde düzenlenmiştir. Anlamı ise şudur, işçinin işyerinde çalıştığı süre ile orantılı olarak işten ayrılması için hem işverenin hem de işçinin birbirine önceden işten ayrılacağını ya da işten çıkartılacağını söylemesi gereken süreyi ifade eder. İşyerindeki çalışma süresi 6 aydan az olan işçi için 2 yaptı 6 ay ile bir buçuk sene arasında olan işçi için 4 hafta bir buçuk yıl ile 3 yıl arasında olan işçi için 6 hafta işyerindeki kıdemi 3 yıldan çok olan işçi için 8 hafta önceden ihbarın yapılması gerekir, ve bu süre sonunda sözleşmeler feshedilmiş sayılır. Buradaki süreler asgari sürelerdir. Bildirimi bu sürelerden önce yapılmasında kanunen bir sakınca yoktur.

İhbar öneli ve tazminatı sadece işverenlere yüklenen bir sorumlulukmuş gibi bir kanı var. Oysa ki yasa koyucu bu sorumluluğu.

Her 2 tarafa da eşit oranda yüklemiştir, işveren ya da işçi hangi taraf haklı? Bir nedeni yokken iş sözleşmesini fesh ediyorsa ihbar süresini beklemekle mükelleftir. Bildirim şartına uymayan taraf bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemekle yani ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Örneğin istifa eden bir işçi de ihbar süresi kadar da çalışmalıdır.

İhbar Süresi ve Tazminatı Nedir?Aksi takdirde ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. 4857 sayılı iş kanunu’nun 17 nci maddesine göre bildirim süreleri içinde işveren işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur, iş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek de kullanabilir.

Burada özellikle belirtmemiz gereken bir husus ihbar süresinde rapor almak ihbar süresinden sayılmamaktadır. Şu hallerde ise ihbar öneli söz konusu olmaz. Belirli iş sözleşmesinin sona ermesi, işverenin haklı bir sebep ile işçi işten çıkarması ve işçinin haklı bir sebeple işten ayrılması gibi durumlarda.

İhbar süresi aranmaz son olarak şunu söyleyeyim, aslında ihbar süresi hem işveren hem de işçi koruyucu bir önlemdir. Herkese mutlu ve umutlu günler dilerim.

Yorum Yaz

43 − = 40