İcrayı Durdurmak için Menfi Tespit Davası Açılabilir mi?

İcrayı Durdurmak için Menfi Tespit Davası Açılabilir mi, Nedir Yararlı mı?

Menfi tespit davası nedir işte huzurlarınızda altta kalanın canı çıksın haline gelmiş olan yargı sistemimizin en keyifli davalarından birisi olan menfi tespit davası başka bir deyişle borçlu açısından yemin billah olsun benim borcum yok cümlesinin dava anlamında vücut bulmuş hali olan dava türü farzı misal borçlusunuz, siz de henüz icra takibi açılmışken borçlu olmadığının tespiti için dava açabilirsiniz.

Davayı açtığınızda toplam alacağın yüzde 10 beşinden aşağı olmamak üzere teminat yatırırsanız hakim daha sonra açılan icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir. Bakın verebilir diyorum, verir demiyorum. Burası çok önemli. Diyelim ki icra takibinden sonra menfi tespit davası açtınız. Bu durumda hakim icra takibi ihtiyaten durdurulmasına karar veremez sizde. Alacaklının icra veznesine ki parayı alınmaması için mahkemeden ihtiyadi tedbir talep edebilirsiniz.

İcrayı Durdurmak için Menfi Tespit Davası Açılabilir mi?Bunun içinde toplam alacağın yüzde 10 beşinden az olmamak üzere bir teminat göstermeniz gerekir. Kuşkusuz mahkeme bu yüzde 15 lik bedeli gecikmeden dolayı alacaklının uğrayabileceği olası zararları karşılamak maksadıyla kabul edebilir. Sonunda dava görüldü ve aleyhinize karar çıktı. Hani siz teminatı yatırdığınız için alacaklı icra veznesine ki parayı?

Alamadığı işini göremedi ve bu yüzden zarara uğradı. Ya işte hakim sizden aldığı oy yüzde 15 lik teminatın alacaklıya zararına karşılık verilmesine karar verir. Ihtiyadi tedbir ortadan kalkar ve icra takibi sonsuz kaldığı yerden devam eder. Bununla birlikte dava sizin lehinize sonuçlanabilir. O durumda icra takibi hemen durur ve mahkemenin kararının kesinleşmesiyle birlikte o icra takibi.

Hiç açılmamış sayılır. Ayrıca bu dava nedeniyle uğradığınız zararın alacaklıdan alınıp size verilmesine karar verilir ki bu zarar dava konusu olan alacağın yüzde 20 sinden aşağı değildir. Yani aradaki sorun 10000 liraysa sizin lehinize en az 2000 lira tazminata hükmedilir. Ancak eğer siz dava esnasında ihtiyadi tedbir kararı aldırma duysanız ve borcu da bir şekilde ödedi iseniz alacağınızı. Sizin için biçilmiş kaftan olan istirdat davası ile talep edebilirsiniz. Istirdat davası ilgili detaylı bilgilere aynı isimli videomuzdan ulaşabilirsiniz.

Yorum Yaz

23 + = 25