İcra Faizleri Nasıl Durdurulur?

İcra Faizleri Nasıl Durdurulur?

Aciz vesikası nedir? Aciz vesikası en basit ifadeyle zaman aşımı süresinin 20 yılda çıkarılabilmesi demektir. Bunu bir örnekle anlatacak olursak, Vecihi bey galeriden bir araç satın alır ancak ödeme yapamaz galeri de elindeki fatura ile başlattığı icra takibi neticesinde aracı bağlatır ve araç satılır. Ancak galerinin alacağı 30.0000 lira iken araç 180.000 liraya satılır. Kalan 120.000 lira içinde icra takibi devam eder Vecibeyse artık arz edilebilecek hiçbir şeyi olmadığından galeri icra dairesinden Vecihi bey için aciz vesikası talep eder.

Gelelim bu aciz vesikasının galeriye ne fayda sağlayacağına bir kere alacağının zaman aşımı süresi kafadan 20 yıla çıktı. Bunun dışında kalan 120 binlik alacak vardı ya sonuçta galeri onunda vergisini devlete vermiştir. Bunu yüzde 18 üzerinden hesapladığımız da maliye bunun için 21.600 lira ödeme yapmıştı işte bu aciz vesikası sayesinde şirket bu belgeyi muhasebecisi ne verip böyle bir alacak kalemi olduğunu ancak alamadığı için zarar hanesine yazılması gerektiğini belirterek, yıllık gelir vergisi beyannamesin de matrahtan düşebilir. Bu ne demek? Aciz vesikasını belirttiğiniz yıla ilişkin. Ödeyeceğiniz yıllık gelir vergisinin 21.600 lira oranında azalacağı demek. Buna kesin aciz vesikası deniyor.

İcra Faizleri Nasıl Durdurulur?Şimdi de geçici aciz vesikası ilişkin bir örnek verelim, Nuriye borcundan dolayı icra takibi açılmış olsun, alacaklı da zalim havayolu şirketi şirket Nuriye icra takibi başlattığı alacağını almak için her şeyi araştırdı. Yani banka hesapları taşınır, mal taşınmaz mal ev haczi herhangi bir yerde üyeliği veya ortaklığı varsa ona ilişkin bir payı yani aklınıza ne gelirse hidra açısından araştırılmasına rağmen Nuri’nin mal varlığının borcunu karşılamayacağı anlaşıldı. Bu durumda icra memuru tarafından alacaklının talebi üzerine bir haciz tutanağı düzenlenir. İşte bu haciz tutanağı geçici aciz vesikası anlamına gelir. Yani onun gibi kıymet görür. Peki bu aciz vesikaları zaman aşımını 20 yıla çıkarmak ve duruma göre kdv yi.

Gelir vergisinden düşürmek dışında ne anlama gelir? Alacaklı açısından bakacak olursak, aciz vesikası aldıktan sonra bir yıl içinde takip açmak isterse borçluya ödeme emri göndermesine gerek yoktur. Peki birde borçlu açısından olaya bakalım hakkında kesin aciz vesikası verilen bir borçlunun bakın özellikle belirtiyorum. Kesin aciz vesikası işte orada yazan miktardaki borca bundan sonra faiz filan işlemeyecek. Borç öylece baki kalacak borca hiç faiz işlemesi akla yatkın geliyor öyle değil mi? O halde en can alıcı soruyu soralım, borçlu da kesin aciz vesikası verilmesini talep edebilir mi?

Ve cevap geliyor. Evet, eğer gerçekten harika biryanı halde diğer hiçbir mal varlığınız yoksa bırakın bankada paranız olmasını eve gelip arz edilebilecek hiçbir şeyiniz yoksa sizde icra dairesi’nden sizin adınıza kesin aciz vesikası hazırlanıp alacaklıya verilmesini isteyebilirsiniz. Ama bakın dediğim gibi alacaklı haciz eder hiçbir şeyimizin olmadığını tespit edecek şekilde detaylı bir araştırma yapacak. Böylece eğer kesin aciz vesikası alırsanız borcunuza faiz işleyecektir.

Yorum Yaz

62 + = 66