Hisseli Ortaklık Devri Nasıl Yapılır?

Hisseli ortaklık nasıl giderilir? Esasen bu soruya doğru cevap vermek için ortaklığın şekline bakmak gerekiyor. Yani aradaki ortaklık mirastan dolayı mı yoksa birkaç kişi ortak olup bir mal aldınız ama oradaki ortaklığı mı gidermek istiyorsunuz? Çünkü eğer miras gibi bir durumdan kaynaklıysa buna elbirliği mülkiyet deniyor ve bu ortaklık ancak 2 durumda giderilebiliyor.

Yani ya ortakların tamamı oy birliği ile anlaşarak mülkiyeti devredecek ya da el mahkum mahkeme yoluyla ortaklığı bitirecekler. Ortakların mahkemeye gittiklerinde açacakları davaya izaleyişuyu yani ortaklığın giderilmesi davası denir. Ortaklığın giderilmesi konusunu merak edenler izale i şuyu davası ile ilgili videomuzu izleyebilirler. Bunun haricindeki diğer hisseli ortaklık şekli ise paylı mülkiyet.

Burada adından da anlaşılacağı gibi tüm ortaklar ayrı ayrı pay sahibi. Bu tür bir hisse ile ortaklıkta ortaklar kendi paylarını dilerlerse başka bir ortağı dilerlerse dışarıdan birine satabilir. Ancak eğer bir ortak payını satmak isterse diğer ortakların önalım hakkı vardır. Yani bu ne demek mesela? Osman Hamdi bey hissesini satmaya karar verdi.

Alıcısı da arkadaşı olan Abidin Osman Hamdi bey abi dinle 100.000 lira karşılığında anlaşıyor ve satışı gerçekleştiriyor. Ancak durumu diğer ortaklara noter kanalıyla bildirmiyor. Ortaklardan Fikret ile satışın üzerinden 2 yıl geçmeden durumu öğreniyor ve derhal Asliye Hukuk Mahkemesinde şufa yani önalım davası açıyor ve diyor ki, biz Osman Hamdi bey ile ortaklık kanuna göre hissesini satmadan diğer ortaklara aynen teklif etmesi gerekiyordu. Çünkü ortakların herkesten önce ön alım hakkı var ama kimseye noterden bildirim yapmadan habersizce gidip satmış sattığına dair de bize noterden bilgilendirme yapılmadı.

O yüzden bende Abidinin ödediği 100.000 lirayı mahkeme veznesine yatırıyorum ve Osman Hamdi bey’in hissesinin bana devrini talep ediyorum diyorum. Mahkemede Fikret’in talebi gibi karar verip gerçekten de hiç şey ona devrediyor. Anlattığım örnekten de anlayacağınız gibi paylı mülkiyette eğer payınızı devretmek istiyorsanız önce noterden payınızı satacağınız şeklinde ortaklara bilgilendirme yapmanız gerekiyor. Bilgilendirme, onların eline ulaştıktan sonra 3 ay içerisinde kimse payınız konusunda bir işlem yapmazsa onların önalım hakları düşüyor. Peki satıp haber vermediniz de ne olur? Bu durumda da satışın üzerinden 2 yıl geçerse yine ortakların önalım hakkı düşer.

Hisseli Ortaklık Devri Nasıl Yapılır?

Yorum Yaz

86 − = 85