Haczedilmiş Malın Satışını Nasıl İsteyebilirsiniz?

Haczedilmiş Malın Satışını Nasıl İsteyebilirsiniz?

Hacz edilmiş malın satışını isteyebileceğinizi biliyor musunuz? Kulağa biraz garip gibi gelse de doğru yani borçlu, daha haciz edilmiş malın satışını talep etme hakkına sahip. Bu konuyu bir örnekle açıklayacak olursak, Barak ovasında fıstık bahçeleri olan Ökkeş amca oğlunun düğünü için bankadan çektiği krediyi ödeyemeyince banka icra takibi başlatır ve tam da fıstıkların toplanması esnasında gelip tüm mahsulü haczeder ve götürüp yediemine teslim eder ancak mal hemen satılmazsa veya işlenmezse ya da uygun şartlarda muhafaza edilmezse bozulacaktır.

Sonuçta mahsulü satıp bankanın borcunu ödeyecek. En şimdi malın bozulma ihtimali olan Ökkeş amca tam bu telaşla 4 dönerken kanun imdadına yetişir ve der ki; eğer bir malın muhafazası çok masraflı ise ya da malın kıymeti hızla düşüyorsa ki burada anlamamız gereken bozuluyor olmasıdır. Bu durumda borçlu zarara uğramamak için mallarının normal satış vaktinden önce satılmasını isteyebilir.

Haczedilmiş Malın Satışını Nasıl İsteyebilirsiniz?Peki burada bir soru daha soralım, ya fıstıklar daha dalından toplanmadan yani dalında hacze edilseydi ne olurdu? bir kere malın haciz edilebilmesi için dalında olması veya toplanmış olması fark etmiyor. Her şekilde malın haciz edilebilmesi mümkün. Ancak satışa gelince işte orada kanun borçluyu koruyan ve diyor ki.

Sen alacaklı olarak her ne kadar malı dalında, yani henüz tam yetişip olgunlaşmadan hacze etmiş olsan da kafana göre bunun satışına gerçekleştiremezsiniz. Zira olgunlaşmamış malın satışı için borçlu sana onay vermeli. Peki neden? Çünkü yetişmemiş malın satış fiyatı çok düşük olup borçlu zarara uğrayacağı ndan bu durum engellenmiştir. Gelelim yediğiminlerdeki araçların satışının istenip istenmeyeceğini buradaki en önemli kriter malın değerinin hızla düşmesi. Dolayısıyla eğer yediğimindeki aracınızın değeri hızla düşüyorsa bunu talep edebilirsiniz ama bu çok gerçekçi olmayacaktır. Ancak belki klasik bir araç açısından bu talep mümkün görünebilir.

Yorum Yaz

52 − = 42