Günlük Kiralık Evler Vergiye Tabi Midir?

Günlük kiralık evler vergiye tabi mi? Normalde vergiye tabi ancak henüz yeterli düzenleme olmadığı için pek vergi alındığı söylenemez. Kısa süreli kiralık konutlar ya da başka deyişle haftalık günlük hatta saatlik kiralık evler hem kiralayanlar hem de kiracılar açısından oldukça rağbet görüyor. 3 artı bir dairenin sahibi dairesine aylık misal 2.000 liraya kiraya vermek yerine duruma göre ikiye hatta üçe bölerek.

Birden fazla kiralık yer oluşturmuş oluyor. İçinde kira alacakların nasıl desem böyle asgari şekilde ihtiyaçlarını karşılayacak kadar eşya ve bir banyo yanına da bir tuvalet koyarak kiralamaya hazır hale getiriyor. Böylece tek bir evden gerçekten ciddi sayılabilecek bir kazanç elde ediyor. Tabi fiyatının uygun olması kullanıcılar açısından da buraları kiralamayı oldukça cazip kılıyor.

Devlet vergisel anlamda burada kaybeden taraf durumunda ama işin ilginç ve ironik olansa ülkede bu kadar rağbet gösterilen bir sistem için henüz vergi düzenlemesi yapılmamış olması, neyse gerçekten de bu tür kiralanan yerler açısından bazı kanunlara farkında olmadan muhalefet ediyoruz. Mesela konut üzerinden ticari faaliyet yürüttüğümüz için kat mülkiyeti kanunu çiğniyoruz. Vergi ödemediğiniz için vergi usul kanunu çiğniyoruz ya da kimlik bildirme dediğimizde kimlik bildirme kanunu çiğniyoruz konaklama hizmeti verdiğimizi bildirmek istediğimizde yine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetimi ve izninden yatıyoruz ama aynı zamanda belediyeler veya özel idareden ruhsat almaktan sıyırıp yine ilgili kanunda düşünüyoruz.

Yetmedi işleten olarak SGK’ya bildirim yapmadığımız da sosyal güvenlik kanunu çiğniyoruz. Eminim bu hizmeti sunanların ya da alanların hemen hiçbiri bu kadar kanuna ve devletin ilgili kurumlarının işleyişine muhalefet ettiklerinin farkında değildirler. Sonuç olarak böyle bir ticari faaliyette bulunanlar verdikleri hizmetin ticari bir hizmet olduğunu bilmeli. Konaklayanlar da devleti başta KDV olmak üzere konaklama vergisinden de mahrum bıraktığı için suça ortak olduklarını bilmeli.

Günlük Kiralık Evler Vergiye Tabi Midir?

Yorum Yaz

96 − 87 =