Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

Merhaba, bugün sizlere genç girişimci kazanç istisnasından bahsedeceğim. Ekonomik büyüme ve kalkınmanın destekleyici gücü, yenilik ve yaratıcılığın en önemli kaynaklarından biri olan genç girişimcilere 193 sayılı gelir vergisi kanunu’nun mükerrer 20. maddesi ile kazanç istisnası uygulanmakta ve sigorta prim teşviki verilmektedir. Buna göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilerin faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme döneminde elde ettikleri.

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

Kazançlarının 75.000 liralık kısmı gelir vergisinden istisna tutulacaktır. Aynı zamanda bu tür kişilerin bir yıllık bağ kur primleri de yine hazine tarafından karşılanacaktır. Kazanç istasyonunda yer alan şartları şunlardır, adlarına ilk defa vergi mükellefiyetinin tesis olması gerekir. İkincisi mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olması, işe başladığı tarihte 29 yaşını doldurmamış olması, yani 30 yaşından gün almamış olması, işe başlamanın kanuni süresi içerisinde bildirilmiş olması kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi, faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde ise işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıması, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar bu derece dâhil kan veya kayın hısımlarından devralınmış olması.

Fakat ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde.

Ölen mükellefin teşvikten faydalanıp faydalanma adına bakılmaksızın devralan eş veya çocuklar istisnaya ilişkin şartların tamamını taşımaları halinde teşvikten 3 vergilendirme dönemi boyunca yararlanabilecekler. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması, mükelleflerin mevcut bir işletmeye mesleki faaliyette veya ortaklığa sonradan ortak olmaları durumunda diğer tüm şartları taşısalar dahi vergi teşvikinden yararlanmaları söz konusu olmayacaktır. Kısacası adınıza ilk defa vergi mükellefiyeti başlıyorsa ve.
18 ile 29 yaş arasında iseniz, 3 yıl boyunca bu teşvikten faydalanabilirsiniz.

Neşeli ve sağlıklı günler dilerim.

Yorum Yaz

67 − 63 =