Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Herkese merhaba, bugün boşanma davasında mal paylaşımından bahsedeceğim. Türk hukukunda mal rejimleri sözleşmesel mal rejimleri ya da yasal mal rejimi olarak düzenlenmiştir. Yasal mal rejimi 1/1/2002 tarihinden itibaren edinilmiş mallara katılma rejimidir. 1/1/2002 tarihinden önce gerçekleşmiş evliliklere mal ayrılığı rejimi uygulanmaktaydı. Ancak bahsedilen tarihten itibaren farklı bir mal rejimi seçilmediği takdirde tüm evlilikleri edilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır. Sözleşmesel mal rejimi dediğimizde kanun koyucu mal ayrılığı paylaşmalı, mal ayrılığı ya da mal ortaklığı gibi seçimlik haklar vermiştir.

Çiftlere eğer herhangi bir sözleşmeye dayalı mal rejimi niz yoksa yasal mal rejimine tabidir. Evliliğiniz yani edinilmiş mallara katılma rejimine tabidir. Edinilmiş mallara katılma mal rejimi dediğimizde evli çiftler kazanımlarını mal rejiminin sona ermesi sırasında paylaşarak böyle şeyler ancak paylaşılan mallar kişisel değil, edinilmiş mallar olmalıdır.

Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Olur?Kişisel mal nedir? Kişisel mal çiftlerden birinin kendisine özgü de değil, sadece kendisine ait olan mallardır. Örneğin kadının mücevherleri kişisel malları, çünkü kullanımı kendine özgü len miştir, kişisel mallar edinilmiş mallara katılma rejiminde paylaşmak onu olmaz. Kişisel mallara başka örnek vermek gerekirse, evlilik birliğinden önce edilen tüm kazanımlar kişisel maldır. Evlilik birliğinden sonra edinilen ancak karşılıksız ivazsız kazanımlarda kişisel maldır.

Örneğin bağış yoluyla elde edilen bir gayrimenkul ya da örneğin miras yoluyla kalan bir araç ya da para mal rejiminin tasfiyesi sırasında paylaşmak onu olmayacaktır. Mal rejimine ilişkin sözleşme evlenmeden önce ya da evlendikten sonra yapılabilir. Bu sözleşmeyi noterde düzenleme ya da onaylama şeklinde yapabilirsiniz. Mal rejimi ölümle boşanmayla ya da mahkeme tarafından evreni iptal edilmesiyle son bulur.

Herkese mutlu günler diliyorum.

Yorum Yaz

+ 39 = 43