Belgedeki İmza Benim Değilse Ne Olur İmza Tazminatı Nedir Sahte İmza Cezası?

Belgedeki imza benim değilse ne olur?

Yurdumuzun ticari işleyişinde çek ve senette yaygın olarak karşılaşıyoruz. Bazı tüccarlar ekmek, doğrar gibi çek düzenlerken, bazıları ise buna özen göstermeye gayret ediyor. Nitekim bir şekilde piyasada karşılıksız çekler, senetler veya çalıntı ihbarı verilmiş çekler dönüyor. Bazı kıymetli evraklar icraya konulduğunda borçlu bu belgedeki imza bana ait değil diyerek itirazda bulunuyor ve bu da takibin durmasına neden oluyor. Peki itiraz için bir süre var mı? Elbette var. 5 gün içinde itiraz etmeniz gerekir. Çünkü burada kambiyo senedi söz konusu. Yani kıymetli evrak haliyle kıymetli evraklarda itiraz süresi tebligatın.

Teslim alındığı günün ertesinden başlayarak sadece 5 gündür ve bu süre kesin süredir itirazda bulacaksınız da nereye? Burası önemli icra mahkemesine bakın icra dairesi değil icra mahkemesi mahkeme ne yapacak? İtirazınızı değerlendirip icra takibine geçici olarak durdurulacak. Ayrıca sizin imza örneklerini alıp adli tıbba gönderdik ve bir duruşma günü belirleyecek. Diyelim ki incelemede imzanın size ait olduğu belgelendi işte o zaman yandığın resmidir. Çünkü asıl alacağın yüzde 20 sinden az olmayacak şekilde imza inkar tazminatı cezası alabilirsiniz. Tabi imza gerçekten size ait olmayabilir. Nihayetinde pekala sahtekarın birine denk gelmiş olabilirsiniz.
Belgedeki İmza Benim Değilse Ne Olur İmza Tazminatı Nedir Sahte İmza Cezası?

Dolayısıyla imzanın size ait olmadığına karar verilirse hakim size ödenmek üzere karşı tarafa asıl alacağın yüzde onu oranında tazminat cezası verir. Tüm bunlarla birlikte karşımıza şöyle bir soru çıkıyor, peki 2 tarafta adli tıptan gelen raporun yanlış olduğunu düşünüyorsa bu durumda ne yapmalı? İşte o zaman menfi tespit veya istirdat davası açılması gerekiyor. bir dipnot belirtmekte yarar var, çek, senet, poliçe gibi kıymetli evraklara itirazda bulunmanız, mallarınıza haciz konulmasını engelleme. Yani her şeyiniz haczedilebilir ancak satılamaz satılması için itiraza ilişkin sonucun kesinleşmesi gerekir. Aleyhinize karar çıkarsa zaten haciz devam eder lehinize karar çıkarsa icra takibi iptal edilir.

Yorum Yaz

− 1 = 1